Social- och hälsovårdsreformen

Sote-nyheter

Besök i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd 2017

Under hösten 2017 görs besök i regionerna till stöd för vård- och landskapsreformens verkställighet för att främja välfärden, hälsan samt arbets- och funktionsförmågan. Under besöken arrangeras evenemang i all de blivande landskapen och de är öppna för alla. I Egentliga Finland arrangeras evenemanget måndagen den 27.11.2017.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020

Vid sitt sammanträde den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att fortsätta genomföra social- och hälsovårds- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft den 1 januari 2020.

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig?

Bekanta dig med en förenklad version av vårdreformen och valfriheten samt en video.

LÄS MER NYHETER

 

 

Denna sida finns även på: Finska