Social- och hälsovårdsreformen

Sote-nyheter

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020

Vid sitt sammanträde den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att fortsätta genomföra social- och hälsovårds- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft den 1 januari 2020.

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig?

Bekanta dig med en förenklad version av vårdreformen och valfriheten samt en video.

Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

Landskapet har ansvar för att tillräcklig service står till förfogande.

LÄS MER NYHETER

 

 

Denna sida finns även på: Finska