Kundens synvinkel är central när ny landsbygdsservice planeras

Den grupp som bereder landsbygdsservice i Egentliga Finland landskapsreform samlade 2.3. olika parter som deltar i arbetet till ett verkstadsseminarium. Man behandlade både landskapsreformens nuläge och dess framskridande både i Egentliga Finland och nationellt. Man hörde även jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och MELA:s synvinklar på reformen.

  • Vad gäller landsbygdsservicen så framskrider beredningen väl. Man ser landskapsreformen som en möjlighet, säger förändringsdirektör Laura Leppänen.

I verkstäder funderade man på de bästa verksamhetsmodellerna för landsbygdsservice i det kommande landskapets ämbetsverk. Nya möjligheter och god praxis i det nya landskapet diskuterades.

  • Vi fäster speciellt vikt vid kunder och intressergrupper och deras behov, och att verksamheten fortsätter utan störningar i förändringssituationen, säger landsbygdschef  Petri Puustinen från Vehmaa.
  • Också kundernas förväntningar, utveckling av nätverket och tvåspråkig service diskuterades. Landsbygdsproducenternas synvinkel var starkt framme, berättar regionchef  Aino Launto-Tiuttu vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Landsbygden förändras vilket gör att kundernas behov inom avbytarservice förändras.

  • Vi måste på lång sikt utveckla högklassig service. I Egentliga Finland ordnas idag avbytarservicen nationellt sett mycket kostnadseffektivt, säger direktören för avbytartjänster Pirjo Mäntynen.

 

Tilläggsuppgifter:

förändringsdirektör Laura Leppänen (040-7674364) och chefen för enheten Landsbygdstjänster Risto Skyttä (02950 22664).