FinSote-enkäten ger värdefull information för nya landskap

Motsvarar social- och hälsovårdstjänsterna klienternas behov? Borde avgifterna graderas? Hjälper närstående till när hjälp behövs i vardagen?

Institutet för hälsa och välfärd (THL) inleder en omfattande nationell undersökning om hälsa, välbefinnande och tjänster, där förändringar i befolkningens välbefinnande och hälsa samt befolkningens åsikter om social- och hälsovårdstjänsterna följs upp. Också tusentals invånare i Egentliga Finland får hem enkäten.

  • Det lönar sig att svara. Undersökningssvaren ger oss värdefull kunskap när vi bygger upp det nya landskapets vårdservice, säger förändringsdirektör Antti Parpo.

Genom undersökningen fås information med vars hjälp beslutsfattare kan rikta tjänster där behovet är som störst.

  • Landskapen kan följa hälsan och välbefinnandet hos invånarna inom sitt eget område på lång sikt och även jämföra situationen med andra landskap, säger THL:s ledande expert Anu Muuri.

Cirka 60 000 finländare får inbjudan att delta i FinSote-undersökningen under hösten 2017. Enkäten skickas till personer över 20 år som valts genom ett slumpmässigt urval. Andra personer får inte svara på enkäten.

Detta kan också intressera