Personalinfo

Förändring utmanar oss alla

Den kommande vård- och landskapsreformen är en stor organisationsreform. Reformen är under beredning men innan lagarna gällande reformen träder i kraft råder stor osäkerhet. Alla reformer medför olika emotionella reaktioner. I förändringar där det råder stor osäkerhet är de emotionella reaktionerna svårare att hantera då det inte finns någon säker information att luta sig tillbaka på. Mitt i all denna osäkerhet är det bäst att koncentrera sig på det egna arbetet och ta hand om den egna yrkeskompetensen och arbetsförmågan.

 

 

I det här sammanhanget är det bra att betona att det är mycket som kommer att förändras. Ju smidigare vi alla anpassar oss till de nya verksamhets- och arbetsmetoderna desto bättre klarar vi av förändringen. Det är bra att vara medveten om sin egen förmåga att förändras, vissa klarar det bättre och för andra tar det längre tid att anpassa sig. Förändringar upplevs ofta som negativa till en börjar, sedan accepterar man gradvis förändringen och anpassar sig därefter.

 

I vilket skede av förändringen är du?

 

Förmodligen är många av oss som påverkas av reformen ännu i processens förstadium. Det här beror på att vi ännu inte kan säga vad som rent konkret kommer att förändras, när och hur. Det tar tid att acceptera och känna entusiasm inför en förändring och konkreta åtgärder krävs.
Det är bra att komma ihåg att för de flesta av oss kommer själva arbetet att förbli det samma trots att organisationsstrukturen runt om oss förändras.

 

Denna sida finns även på: Finska