Arbetsgivarinfo

Preliminärt schema för personalorganisationerna

Personalorganisationerna är skyldiga att behandla den kommande reformen i samarbete med personalen och informera om reformen. Personalorganisationerna deltar i informeringen. Det är bra om arbetsgivarorganisationen funderar hur även cheferna kan stödas i den här frågan. Konkret kunde det innebära att t.ex. cheferna, som själva och vars personal berörs av vård- och landskapsreformen, regelbundet bjuds in till diskussionsforum där man berättar och diskuterar hur reformen framskrider. Det här stöds av att cheferna kan berätta och förklara saker för sin personal.

Chefens roll i reformen

Cheferna, som själva och vars personal berörs av reformen, har en betydande roll. Cheferna utmanas av osäkerheten precis som personalen och cheferna måste även själva gå igenom acceptansprocessen gällande förändringen. Samtidigt ska chefen stöda sin egen personal genom att ge information och diskutera ärendet Du som är chef, ta hand om följande:

  • Följ förändringen och förändringskommunikationen (regionreformen, Kimpassa-Allihopa)
  • Diskutera ärendet med andra chefer och den egna chefen
  • Meddela personalen via möten på arbetsplatsen med hjälp av hemsidan Kimpassa-Allihopa och såsom man kommit överens om inom organisationen
  • Lyssna på och diskutera med personalen
  • Se till att fokus fortfarande ligger på arbetet och på utvecklingen av arbetsmetoderna
  • Stöd till chefsarbetet

Insamling av information

-

Denna sida finns även på: Finska