PROMEMORIA: REGIONUTVECKLING, FRÄMJANDE AV LIVSKRAFT OCH FINANSIERING

Promemoria 16.8.2016 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska)

Promemoria 8.9.2016 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska)

Promemoria 26.9.2016 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska)

Promemoria 9.11.2016 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska)

Promemoria 12.1.2017 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska)

Promemoria 15.3.2017 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska)

Promemoria 5.6.2017 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska)

Promemoria 28.2.2018 Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering (på finska).

Denna sida finns även på: Finska