VILKEN ÄR DEN TEMPORÄRA FÖRVALTNINGENS UPPGIFT?

Våren 2017 kommer följande organisationer överens om det temporära beredningsorganets sammansättning: Egentliga Finlands förbund, landskapets kommuner, områden för samverkan inom bashälsovård och socialvård, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och specialvårdsdistrikt, räddningsverket, Egentliga Finland näringslivs-, trafik- och miljöcentral samt arbets- och näringslivsbyrån. Organet tillsätts av Egentliga Finlands förbund.

Det temporära organet ansvarar för att bereda landskapets verksamhet och förvaltning tills landskapsfullmäktige har valts i oktober 2018 och den av fullmäktige tillsatta landskapsstyrelsen har inlett sin verksamhet.

Beslut om personförflyttningar görs av de demokratiskt valda landskapsstyrelsen och -fullmäktige under år 2019.

Om du vill ställa en allmän fråga om vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland, vänligen gör det i första hand via ett privat meddelande på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska