VILKEN ÄR DEN TEMPORÄRA FÖRVALTNINGENS UPPGIFT?

Våren 2017 kommer följande organisationer överens om det temporära beredningsorganets sammansättning: Egentliga Finlands förbund, landskapets kommuner, områden för samverkan inom bashälsovård och socialvård, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och specialvårdsdistrikt, räddningsverket, Egentliga Finland näringslivs-, trafik- och miljöcentral samt arbets- och näringslivsbyrån. Organet tillsätts av Egentliga Finlands förbund.

Det temporära organet ansvarar för att bereda landskapets verksamhet och förvaltning tills landskapsfullmäktige har valts och den av fullmäktige tillsatta landskapsstyrelsen har inlett sin verksamhet.

Beslut om personförflyttningar görs av de demokratiskt valda landskapsstyrelsen och -fullmäktige under år 2019.

Om du vill ställa en allmän fråga om vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland, vänligen gör det i första hand via ett privat meddelande på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska