Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

Landskapet har ansvar för att tillräcklig service står till förfogande.

Landskapet ska i dylika fall granska prissättningen av servicen eller alternativt ordna servicen med offentlig upphandling genom att konkurrensutsätta serviceproducenterna eller genom att ordna servicen själv.

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska