Vård- och landskapsreformens turné Allihopa2019 i Egentliga Finland

I Egentliga Finland pågår beredningen av vård- och landskapsreformen effektivt i de organisationer som reformen berör och i de tematiska arbetsgrupperna. Förberedningsfasen pågår till 1.7.2017, då den temporära landskapsförvaltningen träder i kraft.

Vård- och landskapsreformen berör över 22 000 personer i Egentliga Finland, av dem jobbar 1300 annanstans än inom social- och hälsovården.

Fungerande växelverkan och kommunikation är viktiga för att reformer ska lyckas. I Egentliga Finland strävar man efter omfattande växelverkan - under vintern och våren besöker förändringsdirektörerna alla landskapets fem regioner.

  • Vi vill under besöken berätta om vård- och landskapsreformens aktuella frågor för den personal och de förtroendevalda som reformen berör. Vi erbjuder människor en möjlighet att diskutera och fråga om sådant som de undrar över, säger landskapsreformens förändringsdirektör Laura Leppänen.

Vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo tror att till exempel vårdens valfrihet intresserar. Lagutkasten som rör valfriheten blev offentliga strax före julen.

  • I de nya landskapen väljer kunden var han eller hon vill besöka läkare eller få stöd inom social service. Detta är en stor och intressant reform, som väcker frågor, säger Parpo.

Under turnén Allihopa2019 medverkar förutom förändringsdirektörerna även regionernas representanter, vårddirektörer, sakkunniga och personalgruppernas representanter. Evenemangen kommuniceras i olika kommunikationskanaler och videor utnyttjas för intern kommunikation. Medierna erbjuds en möjlighet att intervjua de sakkunniga i samband med landskapsturnén.

Vård- och landskapsreformens turné Allihopa2019 i Egentliga Finland:

17.1. Loimaaregionen 

26.1. Åboland (Pargas)

7.3. Saloregionen

8.3. Vakka-Suomi (Nystad)

12.4. Åboregionen (obs! nytt datum)

Närmare tid och plats för evenemangen i mars och april specificeras ännu.

Tilläggsuppgifter:

kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm, Egentliga Finlands förbund, tel. 040 7755 781, jessica(a)varsinais-suomi.fi

kommunikationschef Arto Salo, Åbo stads välfärdssektor, tel. 0500 783 002, hytoviestinta(a)turku.fi

Denna sida finns även på: Finska