Vårdreformens informationspaket påminner om grundläggande frågor

Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt ett informationspaket om vårdreformen till hjälp för dem som ännu behöver information om och repetition av grundläggande frågor och beredningens tidtabell i vårdreformen. Informationspaketet innehåller många länkar till material som åskådliggör reformen, bl.a. faktablad och videor

Informationspaket

Denna sida finns även på: Finska