Vårdmarknaden varierar från två storföretags dominans till splittrade småföretag

Vårdreformens centrala mål, att öka konkurrensen på marknaden, blir blygsam i Egentliga Finland vad gäller marknaden för läkartjänster, om inte marknaden lockar nya serviceproducenter till branschen. Detta visar en färsk utredning.

Speciellt vad gäller privata specialbranscher som ortopedi samt öron- näs- och halssjukdomar produceras privata läkartjänster på en marknad för två, d.v.s. de två största koncernföretagen Mehiläinen och Terveystalo delar på marknaden. I marknadsstrukturen har stora förändringar skett det senaste året, när branschens två ledande aktörer köpte de konkurrerande serviceproducenterna på platserna 3 och 4.

  • Samma två producenter är marknadsledare också vad gäller forskning och vård inom alla branscher utom fysioterapi. Marknaden för fysioterapi är sällsynt splittrad på grund av det stora antalet yrkesutövare, säger Riina Hiltunen, Åbo handelshögskolas projektchef som gjort undersökningen.

Däremot är konkurrensen större inom socialbranschen och marknadsledarna varierar mellan olika servicebranscher. Vid sidan av storföretag som representerar flera branscher finns även talrika aktörer med märkbar kapacitet inom en servicebransch. En ökande valfrihet väntas medföra specialisering även i socialbranschen.

Man måste förstå konkurrensens dynamik för att kunna styra den

Utbudet av vårdservice och urvalet är större i befolkningscenter, speciellt i Åbo. När man därtill granskade kundernas resor till privatläkarmottagningar märkte man att Egentliga Finlands kommuner delar upp sig i tre marknadsområden: stormarknaden med centrum i Åbo, Salos regionmarknad och Raumos regionmarknad, dit Pyhäranta räknas.

Dessa uppgifter framkommer ur en färsk utredning som beskriver Egentliga Finlands privata social- och hälsovårds marknadsstruktur år 2017. Den har producerats som ett led i vård- och landskapsreformens beredning. I utredningen har man:

  • granskat den privata vårdmarknadens regionala utbud och serviceutbudets omfattning
  • utrett kundernas resebeteende när de väljer service
  • beskrivit marknadens struktur via konkurrerande producenters marknadsandelar och centraliseringsindex
  • granskat serviceproducenternas val vad gäller strategisk specialisering

Riina Hiltunen som gjort utredningen betonar, att också om det är viktigt att känna till vårdmarknadens struktur idag, måste man minnas att på en fri marknad är inget läge statiskt. Förberedningen för vård- och landskapsreformen har redan börjat på fältet, men det stora brytningsskedet har vi framför oss.

  • Rentav viktigare än att känna till nuläget att känna till konkurrensens dynamik och verkningsmekanismer, eftersom landskapet i framtiden bör kunna styra denna ”vildhäst”, säger vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo.

Varje lagparagraf eller villkor i det kommande landskapet påverkar serviceproduktionen och dess lönsamhet.

  • På en öppen marknad är förändring det enda som består, konstaterar Hiltunen.

Tilläggsuppgifter:

Riina Hiltunen, projektchef, Åbo Handelshögskola: riina.hiltunen@utu.fi, 040 5857675

Antti Parpo, vårdreformens förändringsdirektör: antti.parpo@turku.fi, 040 642 8682

Denna sida finns även på: Finska