Vård- och landskapsreformen bereds vidare i Egentliga Finland

Finlands regering beslöt i sina förhandlingar 5.7.2017 att fortsätta vård- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft från och med 1.1.2020 alkaen. Landskapsvalen ordnas i oktober 2018.

I de lagförslag som behandlas i riksdagen görs de ändringar som grundlagsutskottet förutsatte i sitt utlåtande 29.6.2017. Vad gäller lagen om valfrihet ger regeringen ett nytt förslag i början av år 2018.

Beredningen fortsätter i Egentliga Finland

I Egentliga Finland fortsätter vård- och landskapsreformens beredning - en väldig mängd frågor och ärenden ska utredas och sammanjämkas, när man bygger det nya landskapet.

  • Tilläggstiden är välkommen och nu hinner vi göra vårt arbete grundligare. Arbetet fortsätter vad gäller exempelvis planläggning, trafikplanering, regionutveckling och tillväxttjänster, säger landskapsreformens förändringsdirektör Laura Leppänen.

Förändringarna i valfrihetslagarna innebär att man i vårdberedningen måste vänta på nationella linjedragningar.

  • Det finns ändå mycket att göra, till exempel vad gäller att utveckla ICT-systemen inom vården, integrera service och frågor som gäller vårdens arrangerande, säger vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo.

Det temporära beredningsorganet som valdes i juni 2017 inleder sin verksamhet när reformlagarna har trätt i kraft.

Denna sida finns även på: Finska