Valfrihet: Vad händer om man av någon orsak inte lyckas välja?

I lagförslaget nämns möjligheten att någon annan sköter ens ärende, vilket betyder att man kan få stöd av anhöriga eller andra närstående då man gör sitt val. Landskapet utser också en social- och hälsocentral åt person som inte själv väljer eller inte själv kan välja.

Det bör också finnas servicehandledning i social- och hälsocentralerna och i landskapets affärsverk. Med servicehandledningen säkerställer man att det elektroniska systemet inte är det enda system som stöder valfriheten och att alla medborgare får tillräckligt med information för att kunna välja.

Denna sida finns även på: Finska