Vad innebär valfriheten ur kundens synvinkel?

Kunden väljer social- och hälsocentral för ett år. Centralen tillhandahåller hälsovårdstjänster och kortvariga socialtjänster. Kunden förbinder sig att anlita social- och hälsocentralen för ett år i taget. Kunden väljer därtill enhet inom munvården.   

Förutom detta väljer kunden producenten av specialtjänster bland landskapets affärsverk. Kunden kan då välja specialiserad sjukvård från vilket landskap hen vill. 

Om kunden har behov av långvariga tjänster beviljas kunden en personlig budget. Personlig budget kan beviljas till exempel inom äldreomsorgens boendeservice eller för långvariga tjänster för handikappade personer. Klienten kan själv bestämma var hen skaffar sina långvariga tjänster då hen fått budgeten.

Landskapet bör besluta vilka tjänster av engångskaraktär som produceras med kundsedel. Kunden kan välja mellan ett privat eller offentligt bolag som serviceproducent i de tjänster där kundsedel har tagits i bruk. Tjänster som produceras med kundsedel kan inte produceras som offentlig produktion i affärsverk.

Om du vill ställa en allmän fråga om vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland, vänligen gör det i första hand via ett privat meddelande på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Denna sida finns även på: Finska