Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig?

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela den offenliga social- och hälsovården. Reformen genomförs av staten och kommunerna.
 
I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsotjänsterna. Den 1 januari 2019 överförs ansvaret för att ordna tjänsterna till 18 nya landskap.
 
Social- och hälsovårdsreformen behövs, eftersom:

  • befolkningen äldras och behöver många olika, mer individuella tjänster än de nuvarande
  • för närvarande varierar tillgången till social- och hälsotjänster mellan olika kommuner
  • det används ineffektiva verksamhetssätt inom social- och hälsotjänsterna
  • Finlands ekonomiska läge är svårt, och den offentliga sektorn blir allt mer skuldsatt

Målet är tjänster, hälsa och likabehandling:

  • det mindre köer än i nuläget.
  • du får tjänster enligt din situation och vid rätt tidpunkt.
  • du får snabbare tillgång till läkare och andra tjänster.
  • du kan välja en tjänst från ett landskapsägt bolag, ett privat företag eller en aktör inom tredje sektorn i fråga om de tjänster som omfattas av valfriheten. Klientavgiften är densamma.

Kundens valfrihet:

Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsotjänster. Offentligt finansierade social- och hälsotjänster kan i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn, t.ex. organisationer och stiftelser. Kundavgifterna ska vara lika för alla tjänsteproducenter.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till valfrihetslagstiftning till riksdagen den 9 maj. 
 

Denna sida finns även på: Finska