Vad händer om den enda vårdaktören går i konkurs?

Landskapet har i sista hand ansvar för att ordna service på de områden där det uppstår brist på vård.  Om servicen på området inte uppstår på valfrihetens villkor marknadsmässigt kan landskapet ordna servicen med offentlig upphandling genom att konkurrensutsätta serviceproducenterna eller genom att producera servicen själv.

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska