Vad betyder en ökning av valfrihet i praktiken?

Vad kan jag välja i framtiden?

Valfrihet innebär att en kund har rätt att välja den serviceproducent, serviceenhet eller yrkesperson inom social- och hälsovård som hen vill. Denna ökning av valfrihet betyder att kunden mera fritt kan välja vilka serviceproducenter som bäst svarar mot kundens situation.

  • I praktiken kan kunden registrera sig som kund på den social- och hälsocentral och den tandvårdenhet som hen önskar. Serviceproducenten ska godkännas av landskapet och av tillstånds- och tillsynsmyndigheten.
  • Kunden kan även erhålla kundsedlar eller få en personlig budget och på så sätt skaffa sig sådana social- och hälsovårdstjänster som skrivits in i klientplanen.
  • Vad gäller tjänster som tillhandahålls av ett affärsverk i ett landskap kan kunden välja vilket landskap och vilken serviceenhet som hen önskar, t.ex. en socialcentral eller ett sjukhus. Tjänster som tillhandahålls av landskap är socialtjänster, specialiserad sjukvård och en del andra hälsovårdstjänster.
  • Kunden kan även välja den yrkesperson som hen önskar om det är möjligt och ändamålsenligt.
  • Kunden kan även söka sig till sjukvård i ett annat EU- eller EES-land redan i enlighet med de nu gällande föreskrifterna.

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Denna sida finns även på: Finska