Utnyttja vård- och landskapsreformens nationella material

Det produceras hela tiden nytt material på den riksomfattande webbplatsen Alueuudistus.fi/sv, bl.a. faktablad och diapresentationer.

Om du undrar vad social- och hälsovårdsreformen betyder just för dig kan du bekanta dig med den nyaste broschyren.

 

”Vad betyder vårdreformen för mig? (på finska)

 

Denna sida finns även på: Finska