Tillsammans gör vi mera − vi har samlat de bästa pärlorna av vårt samarbete Kimpassa-Allihopa

Vid beredning av vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland har många frågor behandlats ur ett nytt perspektiv. Vi har fått goda resultat genom samarbete över kommun- och organisationsgränserna genom att föra samman sakkunniga som har visioner och en stark vilja att utveckla tjänster och utöka välfärden bland invånarna i landskapet.

Vård- och landskapsreformen har beretts aktivt i Egentliga Finland och det finns en god beredskap i landskapet att ta itu med det praktiska arbetet genast efter att de lagar som möjliggör vård- och landskapsreformen godkänns i riksdagen. Under hösten 2018 ligger fokus på utvecklingen av verksamheterna över organisationsgränser och inte på organisationsstrukturerna eller organisationsmodellen.

  • Alla parter har en gemensam syn om att reformerna behövs. Det arbete som vi gjort hittills och de nya samarbetsmodeller som utvecklats är till nytta i vilket fall som helst, inget går till spillo, försäkrar förändringsdirektören Laura Leppänen.

Alla resultat som vi nått hittills inom vårt reformarbete Kimpassa-Allihopa har nu samlats till ett infopaket. Paketet finns tillgängligt på finska och på svenska. Vi redogör för de nya samarbetsformerna och integrationen av tjänster – det arbete som oberoende av landskapsreformen lönar sig i syfte att göra tjänsterna bättre och mera enhetliga för alla som bor i landskapet.

Infopaketet har uppgjorts med tanke på intressentgrupperna för förändringsorganisationen Kimpassa-Allihopa och för andra aktörer som är intresserade av nuläget för vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland.

Vi fortsätter vår aktiva information och kommunikation om förändringen på vår webbplats https://kimpassa-allihopa.fi/ och på våra kanaler på sociala medier Facebook, Twitter, Youtube och LinkedIn.

Tillsammans gör vi mera!

Denna sida finns även på: Finska