Social- och hälsovårds- och landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020

Vid sitt sammanträde den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att fortsätta genomföra social- och hälsovårds- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft den 1 januari 2020. Läs mer:

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020, landskapsval förrättas i oktober 2018

Denna sida finns även på: Finska