Utredningspersoner för servicecentren möts i januari i Åbo

Som en del av vård- och landskapsreformen grundas gemensamma nationella servicecenter. Dit samlas stödservice som landskapen behöver, vad gäller fastigheter, ICT, ekonomi- och personalförvaltning samt gemensamma anskaffningar.

Man har utnämnt utredningspersoner för att grunda servicecenter. Dessa är:

Ekonomi- och personalförvaltningens servicecenter: direktör Mikko Salmenoja KEHA

Fastighetsförvaltningens servicecenter: direktör Olavi Hiekka, Senatsfastigheter

Kommunikationstekniska servicens servicecenter: direktör Heikki Heikkilä KEHA

Gemensamma anskaffningarnas servicecenter: direktör Susanna Närvänen Hansel Ab

Utredningspersonerna för nationella servicecenter möts i januari i Åbo för att diskutera beredningen av servicecenter och gränsdragning med service som kommunerna producerar. Diskussionen ordnas i Åbo 24.1.2017 kl. 8.30–11.00.

Tilläggsuppgifter:

förändringsdirektör Laura Leppänen (etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, 040 7674364)

 

 

Detta kan också intressera dig:

Denna sida finns även på: Finska