Rehula: En hel generation behövs för social- och hälsovårdsreformen

Minister Juha Rehula besökte Egentliga Finland den 7 september för att berätta om läget för social- och hälsovårdsreformen. Han påminde om att informationens rörlighet är en av hörnstenarna i reformen. ”Vi är inne på år 2016 och vissa ställen skickar fortfarande patientuppgifter per fax från ett ställe till ett annat”.

Minister Rehula påpekade att vårdreformen inte blir klar på en viss dag, utan att utvecklingsarbetet kommer att dröja länge.

– Vi kommer sannolikt att behöva en hel generation för att genomföra förändringen. Men vi behöver ett visst datum (den 1 januari 2019) då grunden för reformen ska vara klar. I själva verket är vi närmare vårdreformen först i det skede då socialarbetarna och läkarna börjar tala om klienter och patienter på samma språk, konkretiserade Rehula.

Rehula sammanfattade vårdreformen i två kärnfrågor. I den nya modellen är social- och hälsovårdstjänsterna integrerade.

– Dessutom bygger vi som bäst upp ett servicesystem som är oberoende av kommungränserna. Redan om en enda stad har reserverat en enda euro för nuvarande social- och hälsovårdsutgifter i sin budget för 2019, har något gått fel. Nu bygger vi upp en modell där integrationen kretsar kring människan, och tjänsterna måste byggas därefter.

Omöjligt att förutspå digitaliseringens betydelse

Rehula påminner om att en av hörnstenarna i social- och hälsovårdsreformen är hur informationen rör sig från ett ställe till ett annat.

– Vi är inne på år 2016 och vissa ställen skickar fortfarande patientuppgifter per fax från ett ställe till ett annat. Det finns situationer där patienten först förs med ambulans till ett kretssjukhus och får där med sig en mapp innan transporten fortsätter vidare till universitetssjukhuset, konstaterar Rehula.

Enligt ministern närmar vi oss en situation där olika datasystem kan kommunicera med varandra. Till exempel ger tjänsten Mina Kanta ett smakprov på vad digitaliseringen kan erbjuda oss finländare i framtiden.

– Vi kan förutse servicebehovet för kommande årtionden. Det kan enkelt räknas ut. Men det är omöjligt att förutse på vilket sätt digitaliseringen kommer att revolutionera hela social- och hälsovården.

Tjänsterna utgår från klienten, landskapet en stark värd

I fortsättningen kommer landskapet att ansvara för att social- och hälsovårdstjänsterna har anpassats till varandra och att de genomförs nära invånarna i enlighet med befolkningens behov.

– Reformen genomförs för att tjänsterna ska bli smidigare och invånarna mer välmående, för att vi ska få ordning på ekonomin och för att säkerställa att mängden yrkespersoner räcker till. Hållbarbetsgapet minskar med 3 miljarder euro fram till slutet av 2029. Med hjälp av det tryggar vi den framtida social- och hälsovården, sammanfattade Rehula.

Lagpaketet om vårdreformen är på remiss fram till årsskiftet. Rehula uppmanade alla att komma med kommentarer till lagpaketet, trots att sådana inte särskilt skulle ha efterfrågats.

– Jag lovar att personligen läsa varje meddelande som ni skickar angående lagpaketet. Var och en får uttrycka sin personliga åsikt, men jag hoppas att Egentliga Finland också kommer med gemensam respons. Invånarna, dvs. de som använder social- och hälsovårdstjänsterna, måste också ges tillfälle att bli hörda.

Rehula konstaterade vidare att Egentliga Finland genomsyras av framåtanda. Han tackade förändringsdirektör Antti Parpo för den öppna diskussionen som förts med politiska beslutsfattare.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Denna sida finns även på: Finska