Regeringen föreslår en omfattande valfrihet inom social- och hälsovården

Regeringen lämnade en proposition med förslag till valfrihetslagstiftning till riksdagen den 9 maj. Läs mer:

Regeringen föreslår en omfattande valfrihet inom social- och hälsovården

Detta kan också intressera

Vård- och landskapsreformen:
alueuudistus.fi

Denna sida finns även på: Finska