Reformens beredning fortsätter aktivt i Egentliga Finland

Finlands regering föreslår att kunden ska få större valfrihet i vården i samband med vård- och landskapsreformen. Den 8 mars lämnade regeringen en proposition med förslag till lagstiftning om kundens valfrihet till riksdagen. Riksdagen besluter om lagen ska godkännas i juni 2018.

I Egentliga Finland fortsätter reformens beredning aktivt både i förändringsorganisationen, arbetsgrupperna och de organisationer som avger personal. Vi kommunicerar om hur arbetet framskrider på våra webbsidor, i sociala medier, på möten och vid evenemang.

  • Det nya lagförslaget om valfrihet innehåller inga radikala förändringar jämfört med det förra. Vi fortsätter beredningen såsom hittills, säger förändringsdirektören för vårdreformen Antti Parpo.

ICT-systemens tidtabell väcker oro

Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsovårdstjänster.  Kunden ska på ett mer individuellt sätt än i nuläget kunna välja tjänsteproducenter efter sin egen situation.

Att bygga upp landskapets nya ICT-system är ett enormt arbete, speciellt vad gäller vårdtjänsterna. Tidtabellerna väcker oro i Egentliga Finland liksom i övriga Finland. Tanken är att landskapen börjar arrangera offentliga vårdtjänster från och med början av år 2020.

Från och med hösten 2019 kan kunden välja ett landskaps affärsverk, dvs. i praktiken det landskap som kunden får social- och hälsovårdstjänster från. Senast den 1 juli 2020 ska landskapen ta i bruk kundsedlarna och de personliga budgetarna. Social- och hälsocentralerna inleder sin verksamhet senast den 1 januari 2021 och tandklinikerna den 1 januari 2022.

Valfriheten blir större i vissa landskap redan 2018–2021 i och med pilotförsök som gäller social- och hälsocentralerna och mun- och tandvården. Pilotförsök med kundsedlar och personliga budgetar genomförs 2018–2019.

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska