Den politiska styrgruppen godkände projektplanen

Den politiska styrgruppen för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform möttes 24.10. Som ordförande fungerar  Ilkka Kanerva (saml), vice ordförande är Piia Elo (SDP) och Annika Saarikko (c).

Vård- och landskapsreformens politiska styrgrupp godkände vårdreformens beredningsgruppers medlemmar och ordförande. Gruppernas sammansättning behandlas även vid Egentliga Finlands kommunmöte 15.11.2016.

Den politiska styrgruppen godkände även landskapsreformens projektplan, där man beskriver landskapsreformens beredningsfas, hur den framskrider och med vilka åtgärder.

Landskapsreformens projektplan behandlas i november vid kommunmötet och den sänds efter kommunmötet till kommunerna för att godkännas.

Beredningen av Egentliga Finlands vård- och landskapsreform sker via en gemensam styrande struktur; Egentliga Finlands kommunmöte, politiska styrgrupp och de ledande tjänsteinnehavarnas möte.

Detta kan också intressera dig

Denna sida finns även på: Finska