Personalarbetsgruppen börjar samla in uppgifter om personalen

Personalarbetsgruppens meddelande 2/2017

Personalarbetsgruppen har utarbetat ett arbetsschema för åren 2017 och 2018.

Våren 2017:

  • arbetsgruppen kartlägger olika lokala avtal och samlar in statistik yrkesgruppsvis om den personal som flyttar.

År 2018:

  • man gör egentliga beslut om personalen.

Tidtabell och uppgifter uppdateras allteftersom lagstiftningen blir klar och arbetet i arbetsgruppen för tjänsteproduktion framskrider.

Arbetsgruppen dryftade också behovet av anvisningar/riktlinjer för rekrytering. Arbetsgruppen konstaterade enhälligt, i likhet med Kommunarbetsgivarnas riktlinjer, att vårdreformen i sig inte är ett skäl för tillfälliga anställningar. Man bör dock observera att olika organisationer kan ha behov av annan förnyelse av serviceverksamheten  i.o.m. reformen och därför kan entydiga anvisningar inte ges.   

Arbetsgruppen anser att information och kommunikation samt att kontinuerligt lyssna på och diskutera med människor är av största vikt i detta skede av förändringsprocessen. Det finns många osäkra saker i detta skede av reformen och följaktligen finns det inga färdiga svar på flera frågor.

Personalarbetsgruppen sammanträder följande gång den 30.3.2017.

Personalarbetsgruppens meddelanden:

Meddelande 1/2017 (på finska)

Meddelande 2/2017 (på finska)

Tilläggsuppgifter om gruppernas arbete ges av:

Personalarbetsgruppens ordförande
Katariina Similä
katariina.simila(a)tyks.fi,
p. 040 502 1986

Ordföranden för arbetsgruppen för samverkan
Sinikka Valtonen
sinikka.valtonen(a)turku.fi,
p. 040 164 5393

Personalarbets-
gruppen, samman-
sättning och promemorior

Arbetsgruppen för samverkan, sammansättning och promemorior

Denna sida finns även på: Finska