Pargas ordnade mässa för att motverka fallolyckor

I Pargas ordnades 15.11. mässan Håll balansen för att motverka halk- och fallolyckor. Mässan lockade ca 115 besökare.

Förebyggandet av fallolyckor är  mångdimensionellt, vilket man märkte på antalet utställare på mässan - hela 14 stycken till antalet. Besökarna fick mångsidig information om hur de själva aktivt kan minska sin egen risk att falla. Mässan bjöd på bl.a.  provning av hjälpmedel, kosttillskott och tjänster för genomgång av aktuella mediciner. Balanstestet och balansträningen med fysioterapeut var välbesökt och flera av besökarna var förvånade över deras resultat. På mässan kunde man även bekanta sig med stadens etjänster. 

Projektet leds avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik vid Pargas stads social- och hälsovårdsavdelning.

Denna sida finns även på: Finska