Omfattande valfrihet inom vården – arbetsamt år väntar i Egentliga Finland

Antti Parpo

Finlands regering publicerade 21.12.2016 lagutkasten om valfrihet i social- och hälsovårdsservicen. Enligt lagutkasten kommer valfriheten att bli omfattande. Det betyder att kunden i fortsättningen får välja serviceproducent för social- och hälsovården.

 - Kunden väljer alltså var han eller hon vill besöka läkaren eller få socialtjänster. Kunden har också rätt att välja den serviceproducent som ger långsiktig service till exempel på basis av handikapp eller ålderdom. På lång sikt omfattar enligt lagutkasten valfriheten också krävande vård,  berättar Egentliga Finlands förändringsdirektör för vårdreformen Antti Parpo.

Serviceanvändaren har skäl att minnas att valfriheten inte i framtiden är gränslös. Landskapet definierar vilka tjänster som är valfria samt tjänsternas antal och kvalitet. På det viset kan man trygga att den offentliga sektorns resurser räcker för att finansiera social- och hälsovården.

Lagutkasten som regeringen har publicerat gör vårdreformens beredning i landskapen tydligare.

 - I Egentliga Finland har vi medvetet inte börjat planera framtidens serviceproduktion denna höst, eftersom det hittills varit oklart vilka villkor som gäller i lagstiftningen. Tack vare lagutkasten har vi nu en grund att stå på, säger Antti Parpo.

Nu konkretiseras vårdreformens beredning och man kan enligt Parpo vänta sig en arbetsam framtid.  Redan nu vet man att det finns en massa att ureda och utveckla.

 - Vi ska ändå inte bryta samman av arbetsbördan. I en nära framtid mäts beredningsapparaturens viljestyrka och kraft i vårt landskap. Serviceanvändarna ska veta att denna viljestyrka och kraft nog räcker till. Vi som bereder reformen är förpliktade att sträva efter det bästa möjliga, inom de lagmässiga ramar vi har fått. Jag tror på att slutresultatet blir bra!

 

Denna sida finns även på: Finska