Hur får landsbygdsföretagare service i de nya landskapen?

Till det nya landskapet överförs tjänster som gäller landsbygdsförvaltning, avbytarfrågor och frågor som rör djurens hälsa.

I reformen förenas samkommunernas landssbygdstjänster, avbytarenheterna samt NTM-centralens och Regionförvaltningsverket landsbygdstjänster till de nya landskapens landsbygdstjänster.

Basservice i t.ex. frågor som rör landskapsstöd, avbytartjänster och djurens hälsa ges enligt preliminära planer i regionala servicebyråer, dit man samlar expertis. Mer specialiserade tjänster såsom finansiering för landsbygdsinvesteringar koncentreras enligt planerna till landskapet eller någon regional servicebyrå.

Reformen förtydligar landsbygdsföretagarens servicenätverk. Strävan är att närtjänster även framöver ges på rimligt avstånd. Specialkunnandet stärks troligen och digitjänsterna utvecklas.

 

Tilläggsuppgifter:

ordf. för landsbygdens arbetsgrupp Risto Skyttä, NTM-centralen, risto.skytta(a)ely-keskus.fi

förändringsdirektör Laura Leppänen, laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi

 

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska