Hurdant är Egentliga Finlands kommande landskapsfullmäktige?

Landskapsfullmäktige besluter om landskapets ärendenden och väljs i direkta val. De första landskapsvalen förrättas i 2019.

I Egentliga Finlands första landskapsfullmäktige finns 79 ledamöter. Landskapsfullmäktige väljer landskapsstyrelse.

Landskapsfullmäktige svarar bland annat för landskapsstrategin, landskapets budget och principerna för ägarstyrningen. Jämställdhetskraven gäller i landskapsstyrelsens sammansättning.

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska