Mats Brommels betonade ansvaret för den egna hälsan på vårddebatt i Åbo

Professor Mats Brommels, mannen bakom valfrihetsmodellen, och övriga panelister diskuterade vårdreformen och vård på svenska i Åbo.

En givande paneldebatt om vårdreformen ordnades på svenska av Åbo läkarförening, med anledning av föreningens 160-års jubileum. Ett 50-tal åhörare fanns på plats för att höra de kunniga talarna debattera vårdreformen och vård på svenska.

Åbo läkarförenings ordförande Outi Lahdenperä hälsade välkommen och presenterade ”mannen bakom vårdens valfrihetsmodell”, professor Mats Brommels från Karolinska institutet i Stockholm. Brommels betonade i sitt anförande fördelarna med valfrihet ur individens synvinkel och hur modellen ökar individens eget ansvar och rätt att bestämma om sin hälsa. Mats Brommels lyfte även fram digitaliseringens möjligheter.

I paneldebatten medverkade förutom professor Brommels Jesper Ekelund, verksamhetsområdeschef för psykiatri vid ÅUCS; Sandra Bergqvist teamledare för svenska teamet vid Finlands kommunförbund rf; Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta samt ordförande för vårdnämnden i Korsholm, överläkare emeritus Michael Luther. Som moderator för debatten fungerade Jessica Ålgars-Åkerholm, kommunikationschef vid Egentliga Finlands vård- och landskapsreform.

Kan digitalisering ge bättre vård på svenska?

Frågor som aktivt diskuterades var svensk vård, valfrihet, vårdreformens hot och möjlgiheter, hur mycket vård på svenska vi kan kräva och digitaliseringens möjligheter att erbjuda bättre vård på svenska i framtiden.

Publiken, som till största delen bestod av läkare, kommenterade och frågade aktivt. Även mediernas representaner fanns på plats. Panelisterna och publiken fick också svara JA eller NEJ på vissa direkta frågor, vilket inte var någon speciellt uppgift i en mångfacetterad helhet.

  • Åbo läkarförening är synnerligen nöjd med hur kvällen förlöpte och vill varmt tacka professor Brommels, alla panelisterna samt moderator Jessica för att smidigt och proffsigt ha styrt diskussionen, säger Emma Luther-Tontasse, viceordförande i Åbo läkarförening.

 Paneldebatten ordnades 14.9. 2018 vid ÅUCS.

Artikeln är skriven av Emma Luther-Tontasse, viceordförande, Åbo läkarförening rf