Måste tredje sektorn bolagisera sina tjänster?

Det är inte nödvändigt att bolagisera. Föreningar måste dock i framtiden själva rätt kunna uppskatta sin hälso- och välfärdsverksamhets karaktär som en antingen marknadsinriktad tjänst eller föreningsstyrd funktion. För klarhet vad föreningens ekonomiska ansvar och förtroendemännens ansvar beträffar kan det vara säkrare att avskilja marknadsdelen till ett skilt bolag eller kooperativ.

En del av de tjänster/funktioner som i och med reformen landar inom kundsedelkretsen har producerats av föreningar som för sina funktioner fått antingen understöd från tipstjänster (Stea) och/eller understöd från kommuner eller sjukvårdsdistrikt. För dessa funktioner är ändringen betydande och kommer att kräva att funktionerna identifieras som marknadsinriktade tjänster som i fortsättningen inte får beviljas offentligt stöd.

På motsvarande sätt måste övriga eller ”återstående” hälso- och välfärdsfunktioner som gränsar till vårdtjänster identifieras som föreningsstyrda funktioner som i princip inte får sammanfalla med vårdtjänster som kan betalas med kundsedlar.

Ändringen av den personliga budgeten liknar i stort sett ovannämnda ändring som kundsedeln medför.

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska