Människor skapar förändring – Erika Strandberg planerar förvaltning

Namn

Erika Strandberg

Vad jobbar du med i förändringsorganisationen?

Jag bereder förvaltningsfrågor tillsammans med förvaltningsdirektör Nina-Mari Turpela. Just nu bereder vi styrdokument, strukturer för beslutsfattandet och praktiska frågor som hör till det nya landskapets start. Till mej hör också att bereda landskapsvalet som ska ordnas i höst.

Vilka utmaningar möter ni den närmaste framtiden?

Det svåraste just nu är förstås ovissheten, då det ännu inte finns någon lagstiftning. Det gäller också att hela tiden ha landskapets volym och storleksförhållande i huvudet då man planerar. Jag som person vill gärna se konkreta resultat och att arbetet går raskt och logiskt framåt, vilket inte helt är möjligt i nuläget då riktlinjerna ännu är öppna.

Vad inspirerar dig i arbetet?

Det är mycket inspirerande att få vara med och bygga något nytt i det här förändringsteamet. Jag drivs av att jobba mot klara och gemensamma mål, vilket en så här stor reform definitivt är. Jag har tidigare varit med och genomfört en kommunsammanslagningsprocess, och det var hittills den intressantaste perioden i mitt arbetsliv. Jag tror och hoppas att det här kommer att bli ännu intressantare.

Vilka möjligheter ser du i vård- och landskapsreformen?

I stödfunktionerna, så som i förvaltningen, är smidiga digitala system i nyckelposition. Vi måste försöka utmana gamla system och strukturer, och som en ständig process hitta bättre och smidigare sätt att göra saker. Att sätta kunden i fokus är väldigt viktigt, oberoende om man planerar service eller förvaltningsfunktioner.

Vilka är egentliga Finlands starka sidor värda att förädla?

Eftersom jag bott helt intill havet i hela mitt liv, så måste jag ju säga havet och skärgården. Dessutom har Egentliga Finland framåtanda och drive, samtidigt som vi med vår position och tvåspråkighet är Finlands fönster mot Norden och Europa.

Vad gör du förutom jobbar?

Jag spelar fotboll i damernas division 4 och är lagledare inom juniorfotboll. Till familjen hör man och två idrottande pojkar i skolåldern. En stor del av min fritid tillbringar jag alltså på eller bredvid fotbollsplaner, men motionerar rätt flitigt också med annat. Jag gillar att läsa, så vill man göra mej glad, kan man dela ett boktips med mej.

Denna sida finns även på: Finska