Landskapsreformens nutidsrapport blev färdig

Egentliga Finlands landskapsreforms nuläge beskrivs i en färsk rapport (på finska). I den skildras vilka uppgifter som föreslås överföras till det nya landskapet år 2019. I rapporten behandlas inte social- och hälsovårdens helhet.

I rapporten skildras enligt nuläget de uppgifter som flyttar till landskapen, personresurser och finansieringsinstrument, samt hur dessa uppgifterna styrs i nuläget, samarbete över landskapsgränser och länkar till övriga uppgiftshelheter.

Till landskapet flyttar i början av år 2019 totalt cirka 1400 personarbetsår, enligt värderingen gjord på basis av år 2016.

I landskapsreformen överlåter följande organisationer uppgifter och personal: Egentliga Finlands NTM-central och TE-byrå, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Egentliga Finlands räddningsverk, Egentliga Finlands förbund och landskapets kommuner.

 

Denna sida finns även på: Finska