Kommunikationsgruppen kommunicerar, påverkar och lyssnar

Vård- och landskapsreformens kommunikationsgrupp kommunicerar om reformen öppet, i rätt tid, i växelverkan och på två språk. Vård-kommunikationsgruppen och landskapsreformens kommunikationsgrupp förenades hösten 2017 till en kommunikationsgrupp. Även övriga arbetsgrupper förenas under hösten och gruppernas nya sammansättningar publiceras på webbsidorna.

I kommunikationsgruppen finns representanter för de organisationer som reformeras och från kommunerna. Kommunikationen görs i gränsöverskridande samarbete, andan är Kimpassa-Allihopa.

  • Under vårt möte i oktober godkände vi arbetsplanen för ett år framöver. Den omfattar stora teman såsom förändringens kommunikationsstrategi, hur kommunicera om vårdens valfrihet för medborgarna, regelbundna medieträffar, de första landskapsvalens kommunikation och planering av det nya landskapets kommunikationsstrukturer och -kanaler, säger kommunikationsgruppens ordförandeJessica Ålgars-Åkerholm. Hon fungerar från och med 1.11.2017 som förändringsorganisationens kommunikationschef.

Nyheter från organisationer och kommuner

Kommunikationsgruppen fungerar som stödgrupp för förändringsorganisationens (det temporära beredningsorganets) kommunikationsenhet och försäkrar sig om att olika målgrupper beaktas i arbetet. Gruppens medlemmar producerar nyheter och videor för Kimpassa-Allihopa -kanalerna.

  • Gruppens medlemmar förbinder sig att kommunicera om reformen, också om de gör det vid sidan av sina egna arbeten. Under de närmaste veckorna kan vi vänta oss många intressanta nyheter bland annat från kommunerna, gläder sig kommunikationsgruppen vice ordförande Esa Halsinaho från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Kommunikationsgruppen uppmuntrar arbetsgrupperna att producera nyheter om det arbete som görs där. Nu kan man också beställa Kimpassa-Allihopa -nyheter som RSS-flöde (https://kimpassa-allihopa.fi/sv/nyheter/feed/)  

Egentliga Finland vill påverka nationella linjedragningar

Kommunikationsgruppen diskuterade även den kommande nationella serviceportalen suomi.fi. Gruppens medlemmar är av den fasta åsikten att oberoende av nationella system måste landskapen ha sin egen kommunikation och marknadsföring. Hit hör landskapens egna webbsidor.

Frågan behandlas bl.a. i den nationella kommunikationsgruppen, där Egentliga Finland representeras av kommunikationschef Arto Salo från Åbo stad välfärdssektor (vice medlem är Ålgars-Åkerholm).

Kommunikationsgruppen möts varje månad, i första hand i förändringsorganisationens lokaler i Åbo (Bangårdsgatan 36, vån. 5).

Denna sida finns även på: Finska