Kommuner, kom ihåg att svara på förfrågan om fastigheter

Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster behandlade 30.11. den förfrågan om fastigheter, som Landskapens lokalcentral Ab skickat till kommunerna. Svarsprocenten för Egentliga Finlands del är oroväckande låg.

  • Informationen om de fastigheter som kommunerna kommer att hyra ut till landskapet fattas från hela 17 kommuner. Dessutom är informationen bristfällig vad gäller nästan alla kommuner, berättar arbetsgruppens ordförande Jyrki Lappi.

Nästan inga kommuner har t.ex. bifogat byggnadernas bottenritningar. Dessutom borde man också ange de större renoveringar som gjorts, påminner Lappi.

Bristfällig kunskap kan medföra att hyresnivån blir märkbart fel

Kommunerna uppmuntras att överföra informationen senast 14.12.2017. På basis av denna information fastställs de hyror som kommunerna får av landskapet för olika byggnader.

Ur kommunens synvinkel kan bristen på relevant information medföra stora fel när hyresnivåerna fastställs. I sista hand är det kommunen som bär ansvaret för att informationen är rätt.

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Denna sida finns även på: Finska