Kimpassa-Allihopa sagan är all

Beredningen av vård- och landskapsreformen har avlutats 8.3.2019. Egentliga Finlands förändringsorganisation avslutar också sin verksamhet och Kimpassa-Allihopa informationskanalerna stängs. 

Webbsidan Kimpassa-Allihopa som gjorts för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform och kanalerna i sociala medier uppdateras inte efter 31.3.2019. Webbsidan är uppe ännu under april månad och då kan material därifrån tas tillvara. Webbsidan stängs i början av maj.

Allt material som funnits på webben är arkiverat i enlighet med offentlighetslagen.

Vi tackar alla samarbetsparter, personal och alla de som varit med för en fantastisk tid och för goda diskussioner!

Förnyandet av social- och hälsovårdstjänsterna kommer att fortsätta också under den kommande regeringsperioden, så det lönar sig att hålla sig att följa med vad som händer.

 

Vi önskar allt gott!

Kimpassa-Allihopa, förändringsorgansationen inom Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Denna sida finns även på: Finska