Kimpassa-Allihopa -gänget besöker Egentliga Finlands regioner

Växelverkan, kommunikation och möten. Det utlovas i vår när Egentliga Finlands vård- och och landskapsreforms ledning besöker Egentliga Finlands fem regioner.

- Förändringskommunikationär möten, att svara på frågor, lyssna och öppen kommunikation om vad som görs just nu och varför. Också i den digitala världen är det viktigt att mötas ansikte mot ansikte och därför gör vi denna regionturné i Egentliga Finland, redan för andra gången under reformens beredningstid, säger kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm.

Med på turnén finns förutom Ålgars-Åkerholm även förändringsdirektörerna Laura Leppänen (landskapsreformen) och Antti Parpo (vårdreformen) samt personalchef Laura Saurama. Inbjudningarna har i första hand skickats till personal och förtroendevalda i de organisationer som avger personal till landskapet. I varje region ordnas en presskonferens före tillställningen börjar.

Växelverkan via kommunikationsvägg och personligen

Tillställningarna omfattar samma koncept: ett gemensamt seminarium för personal och förtroendevalda ordnas i varje region kl. 15 - 16.30, utom i Åboregionen som det ordnas redan kl. 13.30 - 15. Förändringsdirektörerna Parpo och Leppänen berättar om det som är aktuellt i reformen och personalchef om det som är aktuellt ur personalens synvinkel.

Växelverkan erbjuds i Åbo och Salo via en kommunikationsvägg - människor kan fråga och kommentera live på platsen och kommentarerna speglas på en vägg. Som moderator fungerar TE-centralens Tatu Virta. I de mindre regionerna Åboland, Loimaa och Nystad får människor stanna och samtala med reformledningen genast efter tillställningen, vid en kopp kaffe.

  • Tillställningarna ordnas i gott samarbete med kommunernas kommunikatörer och övriga representanter, säger Laura Leppänen och påminner att man förstås får närvara vid den tillställning som passar en bäst, inte bara nära hemkommunen. 

Kimpassa-Allihopa regionbesök 2018:

  • 10.4. Åboregionen (Åbo mässcentrum) kl. 13.30- 15
  • 12.4. Åboland (Kimitoön, Villa Lande) kl. 15 - 16.30
  • 24.4. Vakka-Suomi (Nystad, kulturcentret Cruselli) kl. 15 - 16.30
  • 25.4. Loimaaregionen (Loimaa, Novida) kl. 15 - 16.30
  • 8.5. Saloregionen (Salon kansalaisopisto) kl. 15 - 16.30

Denna sida finns även på: Finska