VEM RÖSTAR JAG PÅ I LANDSKAPSVALEN?

De första landskapsvalen hålls i maj 2019. Nya landskapsfullmäktige inleder sin verksamhet 1.8.2019.

Landskapsvalen är direkta folkval. Kandidatnomineringen utförs såsom i riksdagsvalen, det vill säga kandidaterna representerar hela Egentliga Finland.

Landskapsfullmäktiges och -styrelsens uppgift är att under år 2019-2020 bereda och lösa de frågor som sammanhänger med att arrangeringsansvaret för servicen överförs till landskapen 1.1.2021.

Landskapsfullmäktiges ledamöter representerar inte sin hemkommun, utan hela Egentliga Finland.

 

Denna sida finns även på: Finska