Jag kommer att sakna Kimpassa-Allihopa -teamets konstruktiva grepp

Landskapsreformens förändringsdirektör Laura Leppänen övergår nästa år till nya uppgifter. Vi frågade henne hur förändringen känns och vilka hälsningar hon har till reformens beredare i Egentliga Finland.

Från och med år 2019 är du landskapsdirektör för Päijänne-Tavastland. Hur känns denna förändring?

Förändring är en möjlighet. På ett personligt plan känns denna möjlighet mycket bra, men samtidigt saknar jag den goda andan, det konstruktiva arbetssättet och de kunniga experterna i vårt Allihopateam.

I praktiken återvänder jag till grunduppgifterna i ett landskapsförbund efter några år av beredning av vård- och landskapsreformen. Landskapsplanläggning, intressebevakning och områdesutveckling är bekanta processer för mig. Även arbetet med reformen fortsätter för min del, men nu i ett annat landskap i och med att jag kommer att vara chef för förändringsdirektören.

Vilka är dina största prestationer för Egentliga Finland?

Med tanke på vård- och landskapsreformen det att vi fått till stånd denna reformberedning och fått alla experter att jobba mot samma mål. Vår gemensamma bärande tanke har varit att vi genom vårt beredningsarbete kan skapa nytta för aktörerna i området. Det är inte genom konflikter och motsättningar som vi bygger något nytt, utan tillsammans genom samarbete.

Vi har samlat ihop en hel del utvecklingsförslag för framtida behov, ifall reformen inte blir av. Å andra sidan har Egentliga Finland en god möjlighet att boosta beredningsarbetet fram till mars, ifall lagarna kommer att godkännas.

Jag hoppas att jag för min del har kunnat införa ett lösningsorienterat och positivt arbetssätt i diskussionerna i Egentliga Finland.

Vård- och landskapsreformen är en stor möjlighet - vilka är enligt dig de tre viktigaste punkterna så att den kan ros i mål i Egentliga Finland (förutsatt att reformen framskrider)?

  • Då lagarna träder i kraft, ska man i Egentliga Finland kunna diskutera och avtala även om svåra frågor.
  • Det viktiga är att öppet betrakta landskapets bästa och inte de befintliga organisationernas bästa.
  • Samarbetsytorna mot kommunerna ska fungera och de olika aktörernas roller ska vara tydliga och klara.

Tror du att landskapen Päijänne-Tavastland och Egentliga Finland kommer att samarbeta i framtiden? Hur kan samarbetet se ut?

Jag tror absolut att vi kommer att ha ett samarbete. Jag vet vilka styrkor Egentliga Finland har i reformarbetet. Jag hoppas att de som bereder reformerna svarar jakande på min inbjudan att komma till landskapet Päijänne-Tavastland och berätta om beredningsarbetet. I denna process behöver man inte göra allting själv, utan vi ska dela med oss av våra kunskaper och lärdomar.

Hur ser du att reformarbetet kommer att fortsätta i Egentliga Finland?

Vi kan alla ersättas i arbetslivet, även jag. Reformarbetet kommer att vara i goda händer och förändringsdirektören för social- och hälsovårdsreformen Antti Parpo tar över ansvaret för hela förändringskontoret.

Jag hoppas att vi kommer att få ett avgörande på det nationella planet och att detta avgörande är entydigt. De som har jobbat med reformen har varit otroligt ihärdiga i att stå ut i den nationellt osäkra situationen.

Egentliga Finlands vård- och landskapsreforms beredningsteam önskar Laura Leppänen lycka till i de nya uppgifterna och tackar Laura varmt för ett fantastiskt utvecklingsjobb och inspirerande ledarskap. Samarbetet fortsätter.

" Vår bärande tanke är att vi genom vårt beredningsarbete kan skapa nytta för landskapets aktörer."

Denna sida finns även på: Finska