Invånarna i Aura och Pöytis kan kontakta hälsovårdscentralen från sin hemsoffa

Egentliga Finland startar pilotprojektet MinKlinik för vård på distans inom landskapsreformen

Kommunsamfundet inom vård i Pöytis (Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä) fungerar som vägvisare för kundvänlig digital utveckling. Ett pilotprojekt för vårdkonsultering på distans inleddes vid Pöytis hälsovårdscentral 11.6.2018. Meningen med servicen MinKlinik är att förbättra tillgången till vård, underlätta kundens och personalens vardag samt att optimera resursanvändningen.

Kontakten till hälsovårdscentralen sker via en traditionell chatt. Om diskussionen påvisar att kundens ärende kräver mera omfattande analys skickas kunden en videolänk via sms eller chatt. Länken möjliggör videokonsultering med vårdcentralens personal i realtid.

Pöytis valdes till testkommun på grund av sin lämpliga storlek. De resultat och den respons som hittills kommit har varit uppmuntrande.

  • Framgång är ingen självklarhet för en liten enhet. Därför är det viktigt att ta vara på sådana här möjligheter då de ges. Vårt mål är att få köerna bort, utveckla elektroniska tjänster och att skapa positiva kundupplevelser. MinKlinik-projektet utvecklar allt detta, säger Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymät:s ledande läkare Pirjo Hiltunen.
  • Vi vill att kontakterna till oss ska leda till en positiv kundupplevlese och samtidigt kunna erbjuda service till digitidsålderns människor där var de är.

Förändringsorganisationens ICT-direktör Tapio Järvenpää berömmer förverkligandet av MinKlinik och glädjs över det goda mottagande som den nya serviceformen får i Pöytis.

  • Man märker att nya elektroniska verktyg är efterfrågade på fältet.  Fast man i vårdreformen har poängterat att nuvarande system ska omformas, så borde man precis lika mycket koncentrera sig på att utveckla nya fungerande system som hjälper hälsovårdens personal och deras kunder.

Distanskonsulteringen koordineras av en sjukskötare, som vid behov kan ta med andra hälsovårdsproffs till videokonsulteringen. Konsultationen förutsätter att kunden identifierar sig. Identifikationen sker via tjänsten suomi.fi. Distanskonsulteringen hittas på Pöytis HVC:s webbsidor www.poytyanterveyskeskus.fi

  • Att utnyttja nya digitala lösningar är en av vård- och landskapsreformens centrala målsättningar och vi följer med stort intresse med hur pilotprojektet framskrider. Om servicen visar sig vara nyttig för alla parter kan lösningen i framtiden tas i bruk ett bredare perspektiv i Egentliga Finland, konstaterar vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo.

Personalen vid Pöytis hälsovårdcentral är entusiastiskt inställd till pilotprojektet.

  • Det är bra att vi kan erbjuda våra kunder ett helt nytt sätt att kommunicera och sköta sina hälsorelaterade ärenden. Servicen är användarvänlig och vi uppmanar alla att bekanta sig med MinKlinik, förklarar ansvariga sjukskötaren Suvi Hakala.

För att använda tjänsten MinKlinik behövs en fungerande nätförbindelse och fungerande dator, pekplatta eller smarttelefon.

Pilotprojektet pågår i sex månader. Under denna tid analyseras dess potential och nytta. Alla användare får i samband med konsulteringen en kort förfrågan gällande servicen, responsen används för vidare utveckling.

 

Tilläggsuppgifter:

Antti Parpo förändringsdirektör vårdreformen,  040 6428 682, antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi

Tapio Järvenpää IT-direktör, styrgruppens ordförande, 040 199 0836, tapio.jarvenpaa(a)varsinais-suomi.fi

Pirjo Hiltunen ledande läkare, Pöytis kommunsamfund för vård, 02-486410, 040-6671066 pirjo.hiltunen(a)tk.poytya.fi

"Vårt mål är att få köerna bort, utveckla elektroniska tjänster och att skapa positiva kundupplevelser."

Denna sida finns även på: Finska