Hurdana webbsidor kommer Egentliga Finlands landskap att ha i framtiden?

Det viktigaste målet med webbsidorna är att ge kundorienterad information och att samla ihop tjänsterna i landskapet till ett adekvat, lättillgängligt och användbart paket. Webbplatsen kommer att inkluderas med viktiga tjänster, såsom servicedatalager, kontaktuppgifter, elektroniska tjänster i landskapet och sociala medier. Webbplatsen byggs upp med beaktande av mobilanpassning, tillgänglighet och dataskydd. Sidorna kommer att publiceras på finska och svenska och det ges ut ett sammandrag av informationen på sidorna på engelska. Funktionerna och innehållet utarbetas och läggs ut flexibelt i etapper. Användarna dvs. kunderna får delta i planeringen.

Planeringen av webbsidorna pågår som bäst i samarbete inom projektet Makufi med spetslandskapen Egentliga Finland, Nyland, Mellersta Finland, Birkaland och Norra Karelen. Alla 18 landskap kan använda mallen för webbplatsen och utveckla mallen så att webbplatsen bäst svarar mot landskapets behov.

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska