Hur organiseras upphandlingen av tjänster på den privata marknaden? Hur långa avtal kommer landskapet att ingå?

Landskapet definierar sin policy för upphandling av tjänster som en del av sin servicestrategi. I upphandlingspolicyn ingår bl.a. en plan för i hur stor omfattning man kommer att lägga ut verksamheter och tjänster. För att kunna göra upp riktlinjer måste landskapet ha en uppfattning om marknadsläget i området och styrkorna i den egna serviceproduktionen samt kunskap om kostnaderna för och skillnaderna mellan de olika sätten att tillhandahålla tjänster. Det krävs en hel del proaktiva förhandlingar och avtal för att avtalsstyrningen ska lyckas. Därför måste parterna planera, bygga upp och upprätthålla ett nära samarbete med varandra. Landskapet och serviceproducenterna bör samarbeta intensivt med varandra under hela avtalsperioden. Parterna genomför förhandlingar som gäller uppföljning av avtalen åtminstone en gång om året för att se hur de gemensamt fastställda målsättningarna och avtalsvillkoren har levts upp. Under dessa förhandlingar analyserar parterna även frågor som gäller kvalitet, reklamationer och kundrespons samt eventuella behov att ändra avtalen. Avtalen görs upp separat för varje serviceproducent, vilket innebär att giltigheten kan variera från tillsvidareavtal till tidsbestämda avtal beroende på tjänsten.

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/.

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska