Hur många väljer i nya landskap privata tjänster framom offentliga?

Man antar att valfriheten kommer att medföra att fler patienter flyttar från offentliga till privata vårdtjänster. Också resultaten vad gäller försöken med servicesedlar stöder det här antagandet.

Social- och hälsovårdsministeriet gjorde år 2017 en prognos som visar att den privata andelen i hälsovårdstjänster skulle växa från nuvarande 4 till ca 14 procent och i socialtjänster från nuvarande 30 till 38 procent.

Mera information om försöken med servicesedlar

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska