Hur har vi integrerat social- och hälsovårdstjänsterna?

Det ligger på landskapets ansvar att tjänsterna bildar en obruten helhet som svarar mot kundernas behov så bra som möjligt och gör det möjligt för kunden att flytta från en tjänst till en annan utan mellanhänder. Detta gäller offentliga social- och hälsovårdstjänster såväl inom den grundläggande vården som inom den specialiserade vården. Även all finansiering går via landskapet till serviceproducenterna. Därtill ska landskapet se till att alla tjänster inom den offentliga, privata och tredje sektorn som omfattas av valfriheten och tillhandahålls kunden samordnas, att informationen överförs smidigt och att tjänsterna uppfyller kvalitetskriterierna. I 23 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård stadgas om serviceproducenternas skyldighet att samordna tjänster.

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska