Ekonomi- och personalförvaltningens tjänster planeras med Kunnan Taitoa

Det riksomfattande servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Hetli Oy har begärt att landskapen före den 30.11 meddelar hur det kommande landskapet kommer att organisera tjänsterna inom ekonomi- och personalförvaltningen, såsom bokföring och löneutbetalning.

Hetli Oy styr landskapens beslutsfattande, och dess mål är att ekonomi- och personalförvaltningen sköts av en landsomfattande tjänsteproducent. I konsortiet skulle 4–6 bolag inom ekonomi- och personalförvaltningen fungera som tjänsteproducenter.

I Egentliga Finland gjordes under hösten 2017 en utredning över olika modeller för hur tjänsterna kan organiseras och inverkningarna på ekonomi- och personalförvaltningens (TaHe) system. I utredningen bedömdes vilka åtgärder som behövs för att tjänsterna kommer i funktion då ansvaret för organiseringen av tjänsterna flyttas över till landskapet år 2020.

  • Med tanke på de nationella anvisningarna ser vi som realistiska alternativ att tjänsterna flyttas över till ett landsomfattande bolag (Hetli Oy), att det grundas ett eget bolag för ekonomi- och personalförvaltning på landskapsnivå och att tjänsterna produceras av en tredje part, berättar förändringsdirektör Laura Leppänen.
  • I Egentliga Finland är t.ex. Åbo stad, Salo stad och Tövsala kommun redan Kunnan Taitoa Ab:s kunder. Det var naturligt att granska Taitoa som partner i tjänsteproduktionen, då de redan har hand om en stor del av volymen, fortsätter Leppänen.

Olika system ska integreras och harmoniseras

I Egentliga Finland används många modeller för tjänsteproduktion och flera olika system. I framtiden skall det bolag som sköter ekonomi- och personaltjänsterna fungera minst på landskapsnivå. De centrala systemen och funktionerna ska alltså integreras och harmoniseras. Utredningen över landskapets ERP-program fortsätter i en skild process.

Utredningen av Deloitte Consulting Ab och de olika organiseringsmodellerna har behandlats i november både på de ledande statstjänstemännens och den politiska styrgruppens möten.

  • Enligt besluten som fattats i de styrande grupperna påbörjar vi i samarbete med Kunnan Taitoa Ab en utredning över vilka åtgärder, systemintegreringar och resursfördelningar som lösningen kräver. Arbetet måste utföras tillsammans med tjänsteproducenten, som i sin del ansvarar för förändringsprojektets verkställande, beskriver förändringsdirektör Leppänen.

Taitoa vill utveckla landskapet i samarbete

Inom Taitoas ledning är man nöjd över det ökande samarbetet med Egentliga Finland.

  • Vi tror att det gemensamma utvecklandet ger goda resultat som tillsammans gynnar både landskapen, kommunerna och städerna, berättar Taitoas vd Sami Puukari.
  • Vi har ett krävande och arbetsdrygt projekt framför oss. Vi lyckas genom att komma ihåg vår gemensamma målsättning och upprätthålla viljan att agera lösningsinriktat. Vi är ivriga att komma med och utveckla Egentliga Finlands landskap tillsammans, säger Sami Puukari.

 

Tilläggsinformation:

förändringsdirektör Laura Leppänen, tel. 040 7674364

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska