Ekonomi- och personalförvaltningen granskades – produktiviteten kan utvecklas mycket

Egentliga Finlands förbund beställde i april  en utredning av Kunnan Taitoa Ab om stödservicen inom ekonomi- och personalförvaltningens och dess nuläge i Egentliga Finland. Utredningen gjordes via en e-postförfrågan, svarsprocenten var 97.

Enligt utredningen är den totala personalkostnaden inom ekonomiförvaltning i Egentliga Finland 9,9 miljoner euro, ca hälften överförs till landskapet. Personalförvaltningens totala personalkostnader är 8,1 miljoner euro, hälften flyttar till landskapet.

Åbo och sjukvårdsdistriktet de största aktörerna

124 personarbetsår ur personal inom ekonomiförvaltning beräknas flytta till landskapet och 93 personarbetsår inom personalförvaltning. Idag är de största aktörerna inom denna stödservice Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 16 % ur personalen beräknas avgå med pension åren 2018 - 2022. Enligt utredningen räcker personalen till för att producera ekonomiförvaltningens service även i fortsättningen.

Harmonisering av system och digiservice sparar pengar

Enligt utredninngarna kostar ekonomi- och personalförvaltningen i Egentliga Finland 19,7–22,2 miljoner euro. Enligt Kunnan Taitoas beräkning kan kostnaderna rentav halveras när system harmoniseras, processer automatiseras och service digitaliseras.

Utredningen utgör en bas för det nya landskapets beredning, när man besluter hur ekonomi- och personalförvaltningens stödservice produceras och man väljer system. Beslutet om hur man avancerar i landskapet ska göras före 30.9. Förberedningen fortsätter i samarbete med olika aktörer och den nationella TaHe -beredningen.

Tilläggsuppgifter: förändringsdirektör Laura Leppänen; laura.leppanen@varsinais-suomi.fi; 040 7674364

Denna sida finns även på: Finska