”Egentliga Finland väl förberett inför den kommande reformen”

Förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen Sinikka Salo besökte Egentliga Finland och Åbo mässcentrum den 24 augusti.

Salo berättade att hon är glad över hur väl reformarbetet framskrider i Egentliga Finland.

– Här pågår det redan ett dynamiskt arbete med att utveckla tjänsterna. Social- och hälsovården är innehållsmässigt sett en stor helhet. I Egentliga Finland är man väl förberedd på att det stora reformhjulet snurrar igång, berömde förändringsledaren Sinikka Salo.

Lagpaketet om social- och hälsovårds- och landskapsreformen är så gott som färdigt för att skickas på remiss, och efter att tiden för att ge utlåtanden har gått ut har man samlat ihop ett omfattande lagpaket.

– Lagarna skapar ramar och struktur, men förändringen görs i regionerna nära människorna. Vårdreformen handlar om tjänsterna till invånarna och de som gör reformarbetet i landskapen svarar för att arbetet i regionerna görs så bra som möjligt.

Klientens valfrihet är huvudregeln för social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och tillämpas i tillämpliga delar på social- och hälsovårdstjänsterna på specialnivå.

Vägvisare för tidtabellen finns

– Avsikten är att lagutkastet om valfriheten skickas på remiss i november 2016. Man skapar nu en egen valfrihetsmodell för Finland i och med att social- och hälsovårdstjänsterna inte integrerats någon annanstans.

För tillfället pågår lagstiftningsarbete och det praktiska reformarbetet har inletts även på landskapsnivå.

Avsikten är att lagarna godkänns på våren. Därefter träder lagarna i kraft den 1 juli 2017. Samtidigt inrättas en temporär förvaltning. De första landskapsvalen ordnas i januari 2018 i samband med presidentvalet. Ordnandet av social- och hälsovården övergår till de nya landskapen den 1 januari 2019.

Denna sida finns även på: Finska