Den politiska styrgruppen godkände landskapsreformens beredningsgrupper

Den politiska styrgruppen bestyrkte landskapsreformens beredningsgruppers sammansättning på sitt möte 19.12.2016.

Du hittar landskapsreformens beredningsgruppers medlemmar, ordförande och kontaktuppgifter här, genom att klicka på olika arbetsgrupper.

Dessutom behandlade den politiska styrgruppen budgeten för vårdreformens beredning (fram till 30.6.2016) och beslöt att sända den till kommunerna för att godkännas.

 

Detta kan också intressera dig

Denna sida finns även på: Finska