Besök i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd 2017

Under hösten 2017 görs besök i regionerna till stöd för vård- och landskapsreformens verkställighet för att främja välfärden, hälsan samt arbets- och funktionsförmågan. Under besöken arrangeras evenemang i all de blivande landskapen och de är öppna för alla. I Egentliga Finland arrangeras evenemanget måndagen den 27.11.2017.

Tidpunkt: måndag 27.11.2017 kl. 9.00–16.00

Plats: Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32, Åbo

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko hälsar alla välkomna. Förmiddagen fortsätter med ett interaktivt seminarium. Under eftermiddagen arbetar man i workshoppar där man framhäver främjandet av hälsa och välfärd kring olika teman.

Målgrupp: Beredarna av vård - och landskapsreformen, kommunernas, landskapens och organisationers representanter, medlemmar i välfärdsgrupper, yrkesidkare från olika branscher, t.ex. sociala-, bildnings-, kultur-, planerings-, o.s.v., olika befolkningsgruppers representanter inklusive olika språkliga och kulturella gruppers representanter, kommunala beslutsfattare, läroanstalters och församlingars representanter samt andra, som är intresserade av ämnet främjande av hälsa och välfärd.

Program

Anmälan, senast 14.11. (webropol)

Frågor som gäller innehållet:
specialsakkunnig Karoliina Luukkainen (Välfärdssektorn, Åbo stad), tfn 050 5590 152, fornamn.efternamn@turku.fi

Denna sida finns även på: Finska